Nạp mực in, linh kiện máy in

Giá thay linh kiện cụ thể như sau: Mực in : 100.000 VNĐ Trống in: 150.000 VNĐ Trục từ : 150.000 VNĐ Trục cao áp : 150.000 VNĐ Gạt từ : 80.000 VNĐ Gạt mực : 80.000 VNĐ Lô kéo giấy ( quả đào ) : 150.000 VNĐ