Bài Giới thiệu: TĂNG HIỆU SUẤT CÔNG VIỆC VỚI VBA EXCEL

Bạn là người làm công việc có tính lặp lại trong Excel.
 Bạn làm công việc trong các ngành kiểm toán, kế toán, thống kê, hay phải nhập dữ liệu và phân tích tổng hợp, tạo báo cáo.

Thì khóa học: “Nâng cao hiệu suất công việc với VBA Excel” là những gì bạn cần ngay lúc này

 Bạn là người muốn tự động hóa các thao tác trong Excel.

 Bạn muốn nâng cao năng suất và hiệu quả công việc trong Excel.
 Bạn muốn nâng cao trình độ Excel.
 Lọc tách dữ liệu từ bảng tính lớn ra nhiều bảng tính nhỏ
  • Tất tần tật kiến thức VBA, Macro, SQL.. từ cơ bản đến chuyên sâu
Ai dạy bạn?
  • Tạo slide powerpoint với dữ liệu từ Excel với VBA

Chúng tôi sẽ dạy bạn những gì:

  • Tổng kết dữ liệu từ nhiều files vào một file dữ liệu
  • Lọc dữ liệu siêu tốc bằng SQL trong Excel
  • Điều khiển và soạn thảo văn bản trong word từ dữ liệu của Excel
  • Tạo form nhập liệu một cách công nghiệp bằng Excel

Questions