-6%
4.500.000  4.210.000 
-4%
12.700.000  12.200.000 
-3%
6.900.000  6.700.000 
-7%
7.200.000  6.700.000 
-10%
5.200.000  4.700.000 
-8%
6.200.000  5.700.000 
-9%
6.020.000  5.500.000 
-14%
1.030.000  890.000 
-18%
-14%
3.650.000  3.130.000 
-6%
4.500.000  4.210.000 
-24%
2.100.000  1.600.000 
1.250.000 
-36%
700.000  450.000 
-29%
1.120.000  800.000 
-8%
1.300.000  1.200.000 
4.090.000 
1.340.000 
1.790.000 
1.720.000 
1.360.000 
1.150.000 
-6%
4.500.000  4.210.000 
-5%
3.870.000  3.690.000 
-8%
4.350.000  3.990.000 
14.970.000 
-20%
3.400.000  2.720.000 
2.880.000 
2.380.000 
3.500.000 
-23%

PHỤ KIỆN CAMERA

THẺ NHỚ HIKVISION 32GB

195.000  150.000 
-24%
1.250.000  950.000 
-5%
2.000.000  1.900.000 
-13%
1.500.000  1.300.000 
-12%
740.000  650.000 
-14%

PHỤ KIỆN CAMERA

NGUỒN 12V – 10A

210.000  180.000 

PHỤ KIỆN CAMERA

KEO ĐIỆN

8.000 
11.000